News Gallery

ໜີຮ້ອນໄປທ່ຽວທະເລ ສຳພັດສະເຫນ່ ທະເລ Maldives !

ພັກທີ່ : Resort: Centara Ras Fushi (««««) 
ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ :1,443$/ທ່ານ ລວມທຸກຢ່າງແລ້ວ 
ສາມາດເດີນທາງຕັ້ງແຕ່ ສອງຄົນຂື້ນໄປ ແລະ ກຳນົດມື້ເດີນທາງໄດ້ເອງ 
ໂປຣແກມທ່ອງທ່ຽວໃນລາຄາສຸດຄຸ້ມ ດ້ວຍການບໍລິການສຸດພິເສດ ແລະເຕັມອື່ມກັບກິດຈະກຳ ທີ່ທ່ານສາມາດກຳນົດໄດ້ເອງ ຮັບຮອງວ່າ ທຸກການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຂອງທ່ານຈະເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມປະທັບໃຈ 
ຈອງງ່າຍ ບິນງ່າຍ ຈ່າຍສະບາຍ ໃນລາຄາສະບາຍກະເປົາ ໂທຫາເຮົາເພື່ອຈອງບ່ອນນັ່ງ ລາຄານີ້ສາມາດເດີນທາງຕັ້ງແຕ່ ສອງຄົນຂື້ນໄປ ແລະ ກຳນົດມື້ເດີນທາງໄດ້ເອງ 
ສຳລັບຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີ່ມ ຢ່າລໍຊ້າ ໂທຫາເຮົາ ລາວຟລາຍ :021 215552 , 020 22562256 020 77508884 ,/E Mail : book@laofly.com

 

Maldives package start from Vientiane 5 Days/4 Nights
from 1,443.00USD/Person /All-Inclusive
( Air Ticket by Bangkok Airway + 4 Nights Accommodation 02nights at Bangkok , 02nights at Maldives + Transfer van/speed boat + meal half board + beach activities)
( Prices are per person, based on double occupancy )

For more information please feel free to contact us

www.laofly.com

ຄິດຈະເດີນທາງ ຄີດເຖີງ ລາວຟລາຍ ບໍລິການ ຈອງປີ້ເຮືອບີນລາຄາ ພິເສດ ເສັ້ນທາງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຈອງໂຮງແຮມ,ທີ່ພັກ,ລີສອດ ທົ່ວໂລກ ພ້ອມກັບສຸດຍອດຂໍ້ສະເໜີ ໃນລາຄາພິເສດສຸດໆ SUPER DEAL HOTELS with Instant Confirmation ! ຫາເຮົາ ສຳລັບຂໍ້ມຸນເພີ່ມເຕີ່ມ ລາວຟລາຍ : +856 21 254899 , 021 215552, 020 22562256/ E Mail : book@laofly.com

Copyright © 2015 LaoFly. All Rights Reserved.